KONTAKT TELEFON

eng

Potvrđen vrhunski kvalitet Zdravo! mleka

30.09.2016.

Obilaskom Mlekare Subotica predstavnici medija uverili su se u najviše standarde kvaliteta prerade mleka. Dokument možete preuzeti ovde

"ZDRAVO!" Mlečni paketići za đake prvake

30.09.2016.

Novina u portfoliju Grekosa, pored osnovne varijante i jogurta sa ukusom jagode i kajsije, su najnoviji Grekos jogurti sa komadićima višnje i šumskog voća. Donacija Mlekare Subotica povodom Svetskog školskog dana mleka. Dokument možete preuzeti ovde

Najnoviji Grekos jogurti sa komadićima višnje i šumskog voća

13.04.2016.

Novina u portfoliju Grekosa, pored osnovne varijante i jogurta sa ukusom jagode i kajsije, su najnoviji Grekos jogurti sa komadićima višnje i šumskog voća. Dokument možete preuzeti ovde

Otvorena nova proizvodna linija u Mlekari Subotica

17.11.2015.

Mlekara Subotica, koja posluje u okviru kompanije Imlek, predstavila je javnosti investiciju u postrojenja te mlekare u vrednosti od milion evra. Dokument možete preuzeti ovde

Kompanija Imlek predstavila jedinstveni grčki jogurt na domaćem tržištu

15.12.2015.

Kompanija Imlek organizovala je neobično druženje u centru Beograda kako bi predstavila jedini pravi ukus Grčke u Srbji - Grekos jogurt. Dokument možete preuzeti ovde

Sa zelenih pašnjaka Vojvodine dolazi nam Zdravo! sveže mleko!

21.10.2015.

Sa naših čuvenih salaša stiže mleko pravog vojvođanskog kvaliteta – Zdravo! sveže mleko Mlekare Subotica. U njemu su sačuvani svi prirodni i hranljivi sastojci, i to su samo neki od razloga zašto je već decenijama prvi izbor brojnih porodica širom naše zemlje. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Privremena obustava trgovanja akcijama AD Mlekare

26.01.2015.

Rešenje Beogradske berze o privremenoj obustavi trgovanja akcija AD Mlekare. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Informacija o održanoj Skupštini akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

12.11.2014.

Informacija o održanoj Skupštini akcionara AD Mlekara 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

24.10.2014.

AD Mlekara - Predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine akcionara AD Mlekara 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

07.10.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2014.

01.10.2014.

AD Mlekara - Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.

01.10.2014.

Izveštaj o proceni vrednosti kapitala AD Mlekara na dan 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj revizora o pripajanju Imlek&Mlekara KPMG Dokument možete preuzeti ovde

Nacrt Ugovora o pripajanju IMLEK-MLEKARA Dokument možete preuzeti ovde

Odluka o satusnoj promeni - pripajanja AD Mlekara. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština - odluka - izvešt.reviz.o status.promeni. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština - predlog odluka o privremenoj obustavi trgovine akcijama. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština - predlog odluke - Finansijski izveštaj za pripajanje AD Mlekare. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština- predlog odluke o povlacenju akcija AD Mlekare. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština- predlog odluke -prestanak svojstva javnog društva AD Mlekara. Dokument možete preuzeti ovde

Formular - nesaglasni akcionari. Dokument možete preuzeti ovde

Formular za glasanje AD Mlekara Skupština 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovihakcija u vezi sa Skupštinom AD Mlekara 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Informacija o usvojenim odlukama na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

01.10.2014.

Informacija o usvojenim odlukama na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.2014

29.09.2014.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD "Mlekara" za 29.09.2014.

04.09.2014.

AD Mlekara - Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD "Mlekara" na dan 29.09.2014. godine. Dokument možete preuzeti ovde

Formular za glasanje za vanrednu sednicu Skupštine 29.09.2014. godine. Formular možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke za izbor revizora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara 28.08.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Informacije o usvojenim odlukama na vanrednoj Skupštini

02.09.2014.

AD Mlekara - Informacije o usvojenim odlukama na vanrednoj Skupštini. Dokument možete preuzeti ovde

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 28.08.2014

28.08.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 28.08.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za Vanrednu Skupštinu i materijal za Skupštinu

29.07.2014.

AD Mlekara - Predlog o usvajanju Zapisnika. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o izboru revizora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog Odluke o stavljanju van snage odluku o smanjenju kapitala. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Sazivanje vanredne Skupštine akcionara. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Zapisnik sa održane redovne Skupštine 27.06.14. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Formular za glasanje u odsustvu. Dokument možete preuzeti ovde

Zapisnik sa održane redovne Skupštine

04.07.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa održane redovne Skupštine. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj sa održane redovne Skupštine

30.06.2014.

AD Mlekara - Izveštaj sa održane redovne Skupštine. Dokument možete preuzeti ovde

Materijal za Skupštinu

27.05.2014.

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - Mišljenje revizora 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - MLSU Izveštaj o poslovanju 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - MLSU OB 2014 - FINAL. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - Formular za glasanje. Dokument možete preuzeti ovde

Predlozi, Odluka i Izveštaj o radu

27.05.2014.

AD Mlekara - Predlog odluke - Izveštaj o radu Nadzornog Odbora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o raspodeli dobiti Društva. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o usvajanju Mišljenja revizora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Odluka o usvajanju poslovnog plana za 2014 godinu. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Izveštaj o radu Nadzornog odbora Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj o sazivanju Skupštine Akcionara

26.05.2014.

AD Mlekara - Izveštaj o sazivanju Skupštine Akcionara. Dokument možete preuzeti ovde

Godišnji izveštaj o poslovanju 2013

10.04.2014.

AD Mlekara - Godišnji izveštaj o poslovanju 2013.Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2013. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj o objavljenim informacijama

10.04.2014.

AD Mlekara - Izveštaj o objavljenim informacijama.Dokument možete preuzeti ovde

Sazivanje Vanredne Skupštine Akcionara

18.09.2013.

AD Mlekara - Sazivanje Vanredne Skupštine Akcionara za 10.10.2013 godine

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine

12.07.2013.

AD Mlekara - Izveštaj sa održane vanredne Skupštine Akcionara 14.05.2013.godine.Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara

21.06.2013.

Izveštaj sa sednice Skupštine akcionara 21.-og Juna 2013. goine, kompletan dokument možete preuzeti ovde

Sazivanje Skupštine Akcionara

21.05.2013.

Saziva se redovna Skupština akcionara AD "MLEKARA" za 21.06.2013 .god. u 12,00 časova u sedištu AD "MLEKARA" u Subotici, Tolminska br.10

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 21.05.2013.godine.

Sazivanje Skupštine Akcionara

24.04.2013.

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD "MLEKARA" za 14.05.2013.god. u 12,00 časova u sedištu AD "MLEKARA" u Subotici, Tolminska br.10

Mlekara Subotica radi punom parom
Saopštenje za medije

23.11.2012.

Beograd 22. novembar 2012 - Mlekara Subotica, prva i jedina srpska mlekara sa dozvolom za izvoz na tržište Evropske Unije, posluje uspešno i ne planira nikakve izmene u pogledu poslovanja na domacem i inostranom tržištu. U avgustu 2012. godine zabeležena je rekordna prerada mleka u istoriji postojanja mlekare sa preradenih 6,5 miliona litara sirovog mleka, što predstavlja dovoljan dokaz dobrih rezultata ove kompanije.

„U toku je reorganizacija sektora logistike i transporta prema modelu u kome se ovi poslovi prenose na drugo pravno lice. Ovaj model je primenjen i mnogim drugim preduzecima u okviru našeg poslovnog sistema, ali i van njega. Ovo se pored poslova logistike odnosi i na druge poslove kao što su obezbedenje i održavanje higijene. Svi zaposleni imaju mogucnost, a novi poslodavac i obavezu, zasnivanja radnog odnosa na neodredeno vreme. Na ovaj korak rukovodstvo Mlekare Subotica odlucilo se radi ostvarivanja bolje kokurentnosti na tržištu i efikasnijeg poslovanja. Mlekara Subotica, dakle, nastavlja sa radom neizmenjeno, uz promene unutar kompanije radi postizanja još efikasnijih rezultata", izjavio je Milan Grujc, direktor Mlekare Subotica.

SVEŽE, VOĆE, ZDRAVO!

22.10.2012.

NOVO!

ZDRAVO! JOGURT sa 2,8 % mm PET 1,5 kg
ZDRAVO! sveze mleko sa 2,8 % mm PET 1,5 litar

Najprodavaniji suboticki proizvodi, sada i u novom formatu ambalaze od PET 1,5 litar/kg! Porodicno pakovanje ovih proizvoda namenjeno je sirokom krugu potrosaca koji vode racuna o vrhunskom kvalitetu proizvoda, ali i o ekonomicnosti pakovanja.

Zdravo! JOGURT se lansira pod sloganom UKUS PO ZELJI, CENA PO MERI!

Zdravo! SVEZE MLEKO odlikuju sledece osobine:
- SAVREMEN POSTUPAK TERMIČKE OBRADE MLEKA
- PRODUŽEN ROK TRAJANJA MLEKA (Extended Shelf Life).
- PROIZVEDENO OD VISOKOKO KVALITETNOG MLEKA
- IZUZETNO VISOK STEPEN HIGIJENE U SVIM FAZAMA PROIZVODNOG POSTUPKA

Zdravo! sveze mleko i Zdravo! jogurt Mlekare Subotica su svakodnevni prirodan izvor kalcijuma, bogati su vitaminima i proteinima, ne sadrze konzervanas i gluten.

"Mlekara" Subotica je prva i jedina kompanija u mlekarskoj industriji Srbije koja je dobila dozvolu da izvozi svoje proizvode u Evropsku uniju. Proizvodi ove kompanije se mogu naci na izbirljivim trzistima Austrije, Slovenije, Holandije itd.

"Mlekara" Subotica orijentisana je na modernu tehnologiju, korišćenje vrhunskih naučnih i tehničkih znanja, usavršavanje stručnjaka i unapređenje kvaliteta. Od kako posluje unutar Salford sistema, znatna sredstva su investirana u modernizaciju proizvodnje, kvalitet sirovina, edukaciju zaposlenih što je rezultiralo poboljšanjem kvaliteta mleka i ostalih prozvoda od mleka, kao i boljem razumevanju potreba potrošača.

PAŽNJA: SUPER PONUDA NA PUTU!

24.09.2012.

U predstojećem periodu sa posebnom pažnjom vozite kolica za kupovinu
kako bi na vreme uočili super ponudu Zdravo jogurta sa 10% GRATIS
i izbegli nepotrebno zadržavanje na putu.

Promocija proizvoda

31.05.2012.

Deca učestvuju u predstavi koja promoviše nove proizvode Mlekare Subotica,
održanoj 24. maja 2012. g. u školi "J. Mikić" u Subotici.


Novi vid komunikacije sa ciljnom grupom:
Facebook igrica “Super Skok”

24.05.2012.

Posetite naš sajt www.mlekara.rs/igrica i uživajte u avanturi i takmicenju sa likovima
Sanco Vanile i Hose Cokita!

INOVACIJE NA TRŽIŠTU!

14.05.2012.

Novi proizvodi, mlečni obroci za decu HOSE ČOKITO i SANČO VANILA, predstavljeni na inovativan i interesantan način!
NA UNUTRAŠNJOJ STRANI AMBALAŽE SE NALAZI KOD,POMOĆU KOJEG SE ULAZI NA FB IGRICU "SUPER SKOK!"
Igrica za novi proizvod Wanted! dostupna je na svim iOS uređajima (iPod touch, iPad, iPhone).

newsletter

Dan rekordera Mlekare Subotica

14.03.2012.

Mlekara Subotica organizovala je Dan rekordera na kojem je podelila zahvalnice i plakete najuspešnijim farmerima i pravnim licima po kolilčini isporučenog mleka u 2011. godini. Mlekara Subotica protekle godine otkupila je 53 miliona litara sirovog mleka, što je za 6% više nego u 2010. godini. U kategoriji pravnih lica najviše mleka je isporučilo preduzeće AD Sava Kovačević iz Vrbasa, preko 2,2 miliona, dok je među farmerima najuspešniji bio Mikloš Balaša iz Čantavira sa preko milion litara isporučenog sirovog mleka.

Mikloš Balaša iz Čantavira jedini je farmer među kooperantima Mlekare Subotica koji je u protekloj godini isporučio više milion litara mleka. Tačnije, 1.052.573 litra, što je povećanje između 10 i 20% u odnosu na godinu dana ranije. On je time zauzeo prvo mesto po količini isporučenog mleka na listi farmera kooperanata Mlekare Subotica, sa kojom sarađuje više od dve decenije. Na današnjem Danu rekordera uručena mu je zahvalnica za postignuti rezultat.

Jedna od najuspešnijih domaćih mlekara u toku 2011. godine otkupila je 53 miliona litara sirovog mleka, što je za 6% više nego u odnosu na 2010. godinu. Prosečna otkupna cena iznosi 31,23 dinara po litru. Količina najkvalitetnijeg mleka iz godine u godinu povećava. Dan rekordera Mlekare Subotica upriličen je kako bi bili predstavljeni najveći proizvođači sirovog mleka iz kategorija porodičnih farmi i pravnih lica. Mlekara na ovaj način želi da oda priznanje i istakne uspeh najvećih farmera koji im svakodnevno isporučuju sirovo mleko.

Na Danu rekordera uručene su plakete za proizvođače koji se nalaze među prvih 30 farmera, kao i zahvalnice koje su uručene za pet najvećih farmera i tri najveća dobavljača među pravnim licima. To su, pored pomenutog Balaše, Geza Vojčena, Janoš Kečenović, Đorđe Pušin i Josip Mačković. Od pravnih lica, u prva tri dobavljača sa ukupno skoro četiri miliona litara mleka su AD Sava Kovačević Vrbas, AD Kelebija sa Kelebije i doo Gere Senta.

Praznični paketi od Dedamrazice!

20.12.2011.

Sećate li vremena kada ste verovali u Deda Mraza i čekali paketiće? Mlekara Subotica Vas podseca na ta vremena i šalje Dedamrazicu na Vaša vrata! Ako vam ovih dana neko iznenada zazvoni, zapitajte se da li imate 5 proizvoda Mlekare Subotica u frižideru? Ukoliko ih imate, Mlekara Subotica će Vas obradovati specijalnim Prazničnim paketom!

Srećni predstojeći praznici!

Društveno odgovorno ponašanje:
Mali poklon za velika dela!

20.12.2011.

Od samog svog osnivanja, Mlekara Subotica nastoji da u svojim poslovnim aktivnostima bude što bolja, da ostvaruje što bolje rezultate, ali i da pomaže drugima. Ove godine Mlekara Subotica je odlučila da pomogne Osnovnoj školi "Jovan Mikić" u Subotici , školi sa preko 700 učenika. Učenici ove škole osvajaju odlične rezultate na brojnim sportskim takmičenjima, uprkos uslovima u kojima su trenirali.

Upravo iz tog razloga, Mlekara Subotica je odlučila da renovira prateće objekate fiskulturne sale (svlačionice, hodnike itd...). Umesto vlažnih zidova i ostećenih instalacija, često opasnih za mališane, deca će sada odrastati i trenirati u znatno boljim uslovima nego pre. Isto kao što je bitno da je U ZDRAVOM TELU ZDRAV DUH, važno je da je deca odmalena rastu na zdrav način, te da se informišu o značaju zdrave ishrane. Vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda Mlekara Subotica obezbeđuje mališanima zdravo i sretno detinjstvo! A donacija je samo MALI POKLON, za njihova buduća VELIKA DELA!

PRE

POSLE

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/mali-poklon-za-velika-dela-mlekare-subotica

NOVO! IMUNO STRONG probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

IMUNO STRONG probiotski voćni jogurt sa dodatkom jabuke, zove i zovinog cveta - STIMULISE PRIRODNI IMUNITET!

NOVO! AB probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

AB probiotski voćni jogurt sa dodatkom suve šljive i smokve. DOBRO VARENJE - OSNOVA ZDRAVOG ZIVOTA!

NOVO! Praznični paket

22.12.2011.

U susret predstojećim praznicima, Mlekara Subotica je lansirala PRAZNIČNI PAKET po specijalnoj, prazničnoj ceni! Paket sadrži 1 kom Grekos 500 g, 1 kom AB PRO SIR 500 g i 2 kom Kremsi sirnog namaza 100 g - idealnu kombinaciju za pripremu praznične trpeze!

NOVO! Slavski paket

09.11.2011.

U susret predstojećim slavama, Mlekara Subotica je lansirala SLAVSKI PAKET (2kom. GREKOS sira 500g, te 2kom. Kremsi namaza 250g), po specijalnoj 15% nižoj ceni!

NOVO! FRUTI voćni jogurt

14.07.2011.

FRUTI voćni jogurt sa ukusom jagode i višnje, punog osvežavajućeg ukusa!
Idealan za vrele letnje dane!
Odličan kao smrznuta poslastica!
Pogodan za pripremu "brzih" kolača!

Nova unapređena formula AB Jogurta

01.07.2011.

Mlekara Subotica je u četvrtak 23. juna 2011. u Botaničkoj bašti u Beogradu na radnom doručku za predstavnike medija predstavila novu formulu proizvodnje AB jogurta sa probiotskim i kulturama iinulinom.  Direktor proizvodnje Dragan Šašić govorio jeo novoj formuli proizvodnje AB jogurta. U duhu promena koje je Mlekara Subotica započela ove godine, novi korak predstavlja i modernizacija pakovanja AB jogurta - o čemu je govorila brend menadžer Tanja Antić, dok je o uticaju redovnog konzumiranja jogurta na naše zdravlje govorio  doktor Ivan Jovanović, asistent profesora interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Trendzdrave ishrane je postao jedan od imperativa  savremenog zivota. Mlekara Subotica je u ovoj oblasti prisutna je već petnaestak godina. AB jogurt, jedan od prvih probiotika na domaćem tržištu, lansiran je još 1996. godine. Zahvaljujući ostvarenoj ravnoteži i harmoniji  sadržaja mlečne masti, probiotskih kultura, te blagog i osvežavajućeg ukusa, ubrzo je  postao jedan od najpoznatijih  proizvoda na domaćem tržištu. Nakon obimnih istraživanja navika i stavova potrošača, koja su realizovana u prethodnih godinu dana, formula je unapredjena, tako je koncept AB jogurta sada fokusiran isključivo na  poboljšanje varenja, što je i vodeći trend u mlečnoj industriji u 2009 i 2010 godini. Novo izdanje AB jogurta sa klinički ispitanim probiotskim kulturama i prebiotikom inulinom se lansira pod sloganom NAJKRACI PUT DO DOBROG VARENJA, koji direkno asocira na osnovni benefit ovog proizvoda.  

Novi izgled, vrhunski kvalitet!

17.12.2010.

Na osnovu obimnog istraživanja želja i potreba potrošača, AD"Mlekara" je početkom marta 2011. promenila i modernizovala logo kompanije, kao i izgled svojih osnovnih proizvoda (jogurta sa 3,2% m.m. u PET ambalaži i čaši, svežeg i trajnog mleka, pavlake, mladog sira).

Prepoznatljiv maslačak i naziv "Subotičko", zamenjeni su novim savremenim dizajnom i brendom "Zdravo!". Potrošači će sada moći da uživaju u novom i interesantnom imidžu domaćih mlečnih proizvoda, sa vrhunskim, evropskim kvalitetom. Ova kompanija iz Subotice je prva i jedina kompanija u mlekarskoj industriji Srbije koja je dobila dozvolu da izvozi svoje proizvode u Evropsku uniju.

Proizvodi AD"Mlekare" su svakodnevni prirodan izvor Kalcijuma, bogati su vitaminima i proteinima. Ne sadrže konzervans i gluten. Zdravo, za svaki dan!

Zdravo, za svaki dan!

Evropa prepoznaje kvalitet!

17.12.2010.

AD"Mlekara" koja posluje u sastavu Danube Foods Group, dobila je pozitivnu ocenu od strane Evropske komisije, te je tako postala prva i jedina mlekara u mlekarskoj industriji Srbije koja je dobila dozvolu da izvozi sopstvene proizvode na tržište Evropske unije.

Pored već postojećih međunarodnih standarda koje AD"Mlekara" sertifikovala (ISO 9001, HACCP, BRC i Halal), za ovu odluku bilo je potrebno usaglašavanje kompletnog sistema otkupa, dovoza, prijema i prerade sirovog mleka,kao i kontrola svih faza proizvodnje i gotovih proizvoda sa regulativama Evropskog saveta i parlamenta.

Intenzivnim zajedničkim radom sa Upravom za veterinu, do pozitivne ocene od strane Evropske komisije došlo je u septembru 2010. godine, da bi se AD"Mlekara" našla na listi 11. novembra 2010. godine. Ova odluka komisije predstavlja potvrdu kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda, a rezultat je investicija od 30 miliona evra Danube Foods Group u sve aspekte poslovanja od kada je 2003. godine postao većinski vlasnik.

Da bi mleko sa neke farme moglo da se prerađuje u proizvode za izvoz na tržište EU, prvo i pre svega ta farma mora da ima rešenje izdato od strane Veterinarske inspekcije da objekti za uzgoj mlečnih krava ispunjavaju propisane veterinarsko-sanitarne uslove. U ovom momentu od 185 farmi, preko 25% farmi su tzv. registrovane farme, tako da preko 20% ulaza mleka zadovoljava standarde kvaliteta Evropske unije.

Svi parametri bitni za kvalitet finalnog proizvoda podvrgnuti su kontrolama koje su u saglasnosti pre svega sa dobrom proizvođačkom praksom, dobrom higijenskom praksom, specifikacijama proizvoda, tehnološkim procesima, planovima kvaliteta i kontrolisanja, radnim instrukcijama, HACCP planovima i drugim internim standardima, kao i prema odgovarajućim regulativama EU. U toku je finalizacija priprema za izvoz u zemlje EU koji se očekuje u 2011. godini.

U čast dobijanja dozvole za izvoz u EU, Mlekara Subotica lansirala je na tržište specijalnu ograničenu seriju (limited edition) ambalaže svog najpopularnijeg proizvoda, poznatog među potrošačima kao jogurt sa maslačkom u PET pakovanju od 1kg i 500g.

Novi proizvod: Kisela pavlaka u pakovanju od 750g

04.10.2010.

U prodaji od 01. 10. 2010.

Novi proizvod AD"Mlekare" , kisela fermentisana pavlaka sa 20% mlečne masti, proizvedena je sa jogurtnom kulturom, bez konzervansa i glutena. Ima dobro poznati, izvanredan ukus i konzistenciju. Kao i ostali proizvodi AD"Mlekare", njena proizvodnja se odvija po najvišim standardima - ISO 9001, HACCP, BRC i HALAL. Pakovana je u kanticu od 750 g, zbog čega je idealna za celu porodicu, pripremu slavlja i za restorane. Rok trajanja je 30 dana.

Završena kampanja "A sad ti, Izbor za ella lice"

30.08.2010.

Nakon višemesečne uzbudljive kampanje, u okviru realizacije nagradnog fonda kampanje "A sad ti, Izbor za ella lice", nagradili smo sve učesnice ella poklon paketom!

5 prvoplasiranih devojaka dobilo je profesionalni photo book. Fotografisanje je obavljeno na Letnjoj pozornici i Muškom štrandu na Paliću, te na još nekoliko lokacija u Subotici. Drugoplasirana učesnica je vikend provela u vili Majur na Kelebiji dok pobednicu konkursa očekuje romantičan put u Pariz!

Pogledajte video snimak: photo session za ella photo book

Super mera - za istu cenu

13.07.2010.

AD"Mlekara" lider u proizvodnji mlečnih proizvoda vrhunskog kvaliteta, ovoga leta obradovala je svoje potrošače super akcijom: +22 grama gratis! Omiljeni i široko konzumirani proizvodi AD"Mlekare" - jogurt, pavlaka i kiselo mleko u čaši, od sada se mogu kupiti po istim cenama, ali sa dodatna 22 grama.

AD"Mlekara" osim što je konstantno fokusirana na vrhunski kvalitet mlečnih proizvoda, u svakom trenutku osluškuje potrebe svojih potrošača. Pošto jogurt, pavlaku i kiselo mleko u čaši svakodnevno konzumiraju sve generacije potrošača, tim proizvodima je dodato +22 grama gratis. Akcija +22 grama gratis - super mera za istu cenu je nacionalnog karaktera, krenula je na svim prodajnim mestima u Srbiji, a potrošači su je sa zadovoljstvom prihvatili.

POČETAK STRANICE

VESTI

Potvrđen vrhunski kvalitet Zdravo! mleka

01.11.2016.

"ZDRAVO!" Mlečni paketići za đake prvake

30.09.2016.

Najnoviji Grekos jogurti sa komadićima višnje i šumskog voća

13.04.2016.

Otvorena nova proizvodna linija u Mlekari Subotica

17.11.2015.

Kompanija Imlek predstavila jedinstveni grčki jogurt na domaćem tržištu

15.12.2015.

Sa zelenih pašnjaka Vojvodine dolazi nam Zdravo! sveže mleko!

21.10.2015.

AD Mlekara - Privremena obustava trgovanja akcijama AD Mlekare

26.01.2015.

AD Mlekara - Informacija o održanoj Skupštini akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

12.11.2014.

AD Mlekara - Predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

24.10.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

07.10.2014.

AD Mlekara - Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2014

01.10.2014.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.

01.10.2014.

Informacija o usvojenim odlukama na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

29.09.2014.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD "Mlekara" za 29.09.2014.

04.09.2014.

Poziv za Vanrednu Skupštinu i materijal za Skupštinu

02.09.2014.

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 28.08.2014

28.08.2014.

Poziv za Vanrednu Skupštinu i materijal za Skupštinu

29.07.2014.

Zapisnik sa održane redovne Skupštine

04.07.2014.

Izveštaj sa održane redovne Skupštine

30.06.2014.

Materijal za Skupštinu

27.05.2014.

Predlozi, Odluka i Izveštaj o radu

27.05.2014.

Izveštaj o sazivanju Skupštine akcionara

26.05.2014.

Godišnji izveštaj o poslovanju 2013

10.04.2014.

Izveštaj o objavljenim informacijama

10.04.2014.

Sazivanje Vanredne Skupštine Akcionara

18.09.2013.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine

12.07.2013.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara

21.06.2013.

Sazivanje Skupštine Akcionara

21.05.2013.

Sazivanje Skupštine Akcionara

24.04.2013.

Saopštenje za medije

23.11.2012.

SVEŽE, VEĆE, ZDRAVO!

22.10.2012.

Pažnja: Super ponuda na putu

24.09.2012.

Promocija proizvoda

31.05.2012.

INOVACIJE NA TRŽIŠTU!

14.05.2012.

Dan rekordera Mlekare Subotica

14.03.2012.

Praznični paketi od Dedamrazice!

22.12.2011.

Društveno odgovorno ponašanje: Mali poklon za velika dela!

20.12.2011.

NOVO! IMUNO STRONG probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

NOVO! AB probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

NOVO! Praznični paket

22.12.2011.

NOVO! SLAVSKI PAKET

09.11.2011.

NOVO! FRUTI voćni jogurt

14.07.2011.

Nova unapređena formula AB Jogurta

01.07.2011.

Novi izgled, vrhunski kvalitet!

17.12.2010.

Evropa prepoznaje kvalitet!

17.12.2010.

Novi proizvod: Kisela pavlaka u pakovanju od 750g

04.10.2010.

Završena kampanja "A sad ti, Izbor za ella lice"

30.08.2010.

Super mera - za istu cenu

13.07.2010.

Održano finale konkursa "A sad, ti! Izbor za ella lice"!

17.06.2010.

Jedno ella lice, 800 ella devojaka!

29.05.2010.

Finale konkursa za ella lice "A sad, ti!"

08.06.2010.

Specijalna prolećna akcija!

13.05.2010.

Nova unapređena formula AB Jogurta

01.07.2011.

Uskršnja akcija - 10% niže cene!

10.03.2010.

Novo! Subotički zreli Kajmak

21.10.2009.

ella na Fashion Selection

21.10.2009.

ella za Ginisa!

21.10.2009.

Ekstra kvalitet Subotičkog mleka!

04.06.2009.